ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเปิดรับสมัครและวันสอบ “การสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์” ประจำปี 2558

news-190158-600

      ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทบทวนความรู้และจัดสอบวัดผลความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ICI สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕ เพื่อวัดผลทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕ ทุกสาขาวิชา โดยเนื้อหาการสอบได้อ้างอิงกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เทียบเท่ามาตรฐานสากล ICI ดังที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กำหนดเพื่อให้นักศึกษาจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพ ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่า และเรียนรู้แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนต่อไป ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งเปิดสมัครและวันสอบ “การสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์” ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

   ระบบการสมัครสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์” ประจำปี 2558
 http://lprumis.lpru.ac.th/academic/OnlineTest/Regis/Std_Regis.php

   หน้าหลักการเปิดการสมัคร
http://lprumis.lpru.ac.th/academic/

  1. รอบที่ 1 กำหนดสอบวันที่ 04-02-2558  เวลาการสอบ 13.00-15.00 น.
  2. รอบที่ 2 กำหนดสอบวันที่ 18-03-2558  เวลาการสอบ 13.00-15.00 น.
  3. รอบที่ 3 กำหนดสอบวันที่ 28-03-2558  เวลาการสอบ 13.00-15.00 น.
  4. รอบที่ 4 กำหนดสอบวันที่ 29-03-2558  เวลาการสอบ 13.00-15.00 น.
  5. รอบที่ 5 กำหนดสอบวันที่ 01-04-2558  เวลาการสอบ 13.00-15.00 น.
  6. รอบที่ 6 กำหนดสอบวันที่ 20-05-2558  เวลาการสอบ 13.00-15.00 น.

ประกาศผลการสอบ รอบแรก 
http://lprumis.lpru.ac.th/academic/OnlineTest/StatusTest.php

คำแนะนำ
กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบการสอบ Online
และตรวจสอบข้อมูลที่กรอกว่าถูกต้อง ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อถูกบันทึกแล้ว

ยืนยันการสมัคร
เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรุณาทำการยืนยันการสมัครสอบด้วยตนเอง โดยติดต่อโดยตรงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบได้จากเมนู “รายงานสถานะ / รายชื่อผู้สมัครสอบ”

****กรณี นักศึกษาที่สอบผ่าน****
นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.6/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเปิดรับสมัครและวันสอบ "การสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์" ประจำปี 2558, 7.6 out of 10 based on 7 ratings

About admin