ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 กรกฎาคมนี้

Post-lpru-58-240658
ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรหลักสูตรพัฒนาทักษะของบุคลกรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดหลักสูตรอบรมไว้ทั้งหมดจำนวน 3 หลักสูตรดังต่อไปนี้

 •  หลักสูตรการตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
  **เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายรูป กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล DSLR มาเข้าร่วมการปฏิบัติงานจริง**
 • หลักสูตร เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
 •  หลักสูตร เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊คบุ๊คเบื้องต้น
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

บุคลากรสายสนับสนุนท่านใดสนใจหลักสูตรรายละเอียดการรับสมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 6000 หรืออาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์ลงทะเบียนและประกาศรายชื่อ
http://lprumis.lpru.ac.th/comcentre/training/PMain.php?type=3

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 กรกฎาคมนี้, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin