ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเปิดการสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี2558 ฟรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5

news58-220958-com

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ในทุกสาขาวิชา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบซ้ำในรอบถัดไปได้ หากไม่ผ่านการสอบรอบก่อนหน้า

     นอกจากจะเป็นการทบทวนความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไปด้วยแล้ว ทักษะที่ใช้สอบนั้นยังเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการนำไปทำงานจริง และสำหรับผลการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการสอบจะได้รับวุฒิบัตร โดยนำไปเป็นเอกสารประกอบการไปสมัครงานได้อีกด้วย นักศึกษาประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือหรือสมัครผ่านระบบได้ที่  http://lprumis.lpru.ac.th/exitexam/index.php 

กำหนดการสอบ มี 4 รอบ
1) วันที่ 21 ตุลาคม 2558 
2) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
3) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
4) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
5) วันที่ 16 ธันวาคม 2558

————————————————————————-
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ที่สนใจสามารถมาลงชื่อสมัครได้ ระบบวิชาการ
ในส่วนของสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ online

ระบบสมัครออนไลน์( ในส่วนของระบบสอบวัดระดับทักษะ)
 http://lprumis.lpru.ac.th/exitexam/index.php 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเปิดการสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี2558 ฟรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5, 6.7 out of 10 based on 3 ratings

About admin