ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน มร.ลป.เข้าร่วมอบรมสัมมนา”กลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่ายและบริหารเครื่องพิมพ์ในองค์กร”

Post-lpru-59-com-020259
เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการแก่บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันนำมาสู่การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย น่าสนใจ และเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หลักสูตร
ภาคเช้า

8.30 น. -12.00 น.
หัวข้อ“กลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่ายและบริหารเครื่องพิมพ์ในองค์กร”
วิทยากรจากบริษัท เทอร์บอน(ไทยแลนด์ จำกัด) คุณ สุทัศน์ สะอาดวุฒิเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคบ่าย
13.00 น.-15.00 น.
หัวข้อ Lenovo 2016 กับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า
วิทยากรคุณ ณัฐพงษ์  เหล่าสถิรวงศ์
Regional Sales Representive

จาก บริษัท Lenovo

       ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงขอความอนุเคราะห์ทางหน่วยงานของท่าน ได้ประชาสัมพันธ์และสำรวจบุคลากรที่ต้องการอบรม ทั้งนี้ บุคลากรสามารถลงชื่อเข้าร่วมการอบรม เพื่อศูนย์คอมพิวเตอร์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair11/

 ตรวจสอบรายชื่อได้ตาม URL

http://lprumis.lpru.ac.th/comcentre/training/PMain.php?type=3

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน มร.ลป.เข้าร่วมอบรมสัมมนา"กลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่ายและบริหารเครื่องพิมพ์ในองค์กร", 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin