เปิดการสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ฟรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 รอบที่ 6-7

210359_o
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ในทุกสาขาวิชา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบซ้ำในรอบถัดไปได้ หากไม่ผ่านการสอบรอบก่อนหน้า

     นอกจากจะเป็นการ ทบทวนความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไปด้วยแล้ว ทักษะที่ใช้สอบนั้นยังเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการนำไปทำงานจริง และสำหรับผลการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการสอบจะได้รับวุฒิบัตร โดยนำไปเป็นเอกสารประกอบการไปสมัครงานได้อีกด้วย นักศึกษาประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือหรือสมัครผ่านระบบได้ที่  http://lprumis.lpru.ac.th/exitexam/index.php 

กำหนดการสอบ มี 2 รอบ

6 ) ในวันที่  30 มีนาคม 2559
7 ) ในวันที่ 20 เมษายน 2559

————————————————————————-
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ที่สนใจสามารถมาลงชื่อสมัครได้ ระบบวิชาการ
ในส่วนของสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ online

ระบบสมัครออนไลน์( ในส่วนของระบบสอบวัดระดับทักษะ)
 http://lprumis.lpru.ac.th/exitexam/index.php 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About admin