ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในหลักสูตร “การสร้างต้นแบบ App Android ร่วมกับระบบ PHP Web database”

     androidphpinsert
เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการแก่บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  อันนำมาสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  น่าสนใจ และเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในหลักสูตร การสร้างต้นแบบ App Android ร่วมกับระบบ PHP Web database ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้อง E-learning ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

        โดยได้รับเกียรติจากคุณธนาวุฒิ พิชญบุญวงศ์ ตำแหน่ง Android developer บริษัท วิสดอม ลานนา จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและบูรณาการกับงานสายอาชีพ เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานสารสนเทศของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผลในอนาคตได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

  1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  2. มีความรู้พื้นฐานการเขีบนโปรแกรมทั่วไป


รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดการอบรม

สอบถามรายละเอียดได้
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรภายใน 6000

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในหลักสูตร “การสร้างต้นแบบ App Android ร่วมกับระบบ PHP Web database”, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin