ศูนย์คอมพิวเตอร์ .มร.ลป.จัดสัมมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะการพัฒนางานในสาย อาชีพแก่บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 หลักสูตร ประจำปี 2559

news2016-200659
ศูนย์คอมพิวเตอร์ .มร.ลป.จัดสัมมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะการพัฒนางานในสาย อาชีพแก่บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 หลักสูตร ต่อไปนี้  ในวันที่ 6 – 7 กรกฏาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ห้อง e-Learning ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2559

 1. “การอบรมการสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายสำหรับอาจารย์ผู้สอนด้วย Office Mix และ Sway”
  วิทยากร “คุณประชุมชัย วงษ์ชัยภวัฒน์
  Learning Software Specialist Lannacom Company Limited.”
  รายละเอียดวิทยากร 

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2559

 • เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Moodle สำหรับจัดการเรียนการสอน

      วิทยากร

 1. นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 2. นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รายละเอียดอบรม
คลิกเพื่ออ่าน 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ :

 • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Office Mix และSway
 • ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสื่อการสอน
 • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์จากสื่อการสอน

สอบถามรายละเอียดได้
โทรภายใน 6000-101

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ .มร.ลป.จัดสัมมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะการพัฒนางานในสาย อาชีพแก่บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 หลักสูตร ประจำปี 2559, 8.0 out of 10 based on 2 ratings

About admin