เปิดแล้ว !! สอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ฟรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5

poster_exitexam2-231159

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ในทุกสาขาวิชา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบซ้ำในรอบถัดไปได้ หากไม่ผ่านการสอบรอบก่อนหน้า

     นอกจากจะเป็นการ ทบทวนความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไปด้วยแล้ว ทักษะที่ใช้สอบนั้นยังเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการนำไปทำงานจริง และสำหรับผลการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการสอบจะได้รับวุฒิบัตร โดยนำไปเป็นเอกสารประกอบการไปสมัครงานได้อีกด้วย นักศึกษาประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือหรือสมัครผ่านระบบ 

กำหนดการสอบ มี 2 รอบ 

2 ) ในวันที่  30 พฤศจิกายน  2559
3 ) ในวันที่  07 ธันวาคม  2559

————————————————————————-
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ที่สนใจสามารถมาลงชื่อสมัครได้ ระบบวิชาการ
ในส่วนของสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ online

ระบบสมัครออนไลน์( ในส่วนของระบบสอบวัดระดับทักษะ)
 http://lprumis.lpru.ac.th/exitexam/index.php 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
เปิดแล้ว !! สอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ฟรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 , 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin