ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิ.ย.60

DSCF7730

        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2560 โดยวิทยากรผู้ชำนาญการทางด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพกิจกรรม
http://comcentre.lpru.ac.th/gallery_comcenter/v/01/05-06-06-60/
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิ.ย.60, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin