ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร มร.ลป.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Big Data Analytion (การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)

ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Big Data Analytion (การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น) 2- 3 สิงหาคม 2560

กำหนดการจัดกิจกรรม
Big_data

poster_BigData

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร มร.ลป.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Big Data Analytion (การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น), 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin