ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 หลักสูตรการสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL

D60_9823_Fb

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 หลักสูตรการสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการกล่าวตอนรับและเปิดการอบรม ซึ่งมีทีมวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเพอร์นายประวิทย์ ยานเจริญกิจ และ นายปริญญา ปันสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากภายนอกที่เข้าร่วมการอบรม

ประมวลภาพกิจกรรม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About admin