สำนักวิทยบริการฯ ม. ราชภัฏลำปาง รับการตรวจคุณภาพ ISO

       D60_9865_Fb
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ คุณจักรกฤษณ์ วิภาอธิคม ผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท International Certification South East Asia เพื่อเข้าตรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ประจำปี 2560 ของ สำนักงานกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์วิทยบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการฯ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานภายในสำนักฯ จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพในด้านการบริหารจัดการ การบริการ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่โปรงใส ตรวจสอบได้ มีการจัดเก็บหลักฐานในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สำหรับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ในปีนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โดยในปีต่อไป สำนักวิทยบริการฯ จะต้องรับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดบริหารคุณภาพที่ทันสมัยมากขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม
http://comcentre.lpru.ac.th/gallery_comcenter/v/03/20-21-07-60/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักวิทยบริการฯ ม. ราชภัฏลำปาง รับการตรวจคุณภาพ ISO, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin