สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพสากล ISO 9001:2015 CERTIFIED เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพการบริการและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

        เมื่อวันที่ 27- 28 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015  โดยให้การต้อนรับ คุณจักรกฤษณ์ วิภาอธิคม ผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท International Certification South East Asia เพื่อเข้าตรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ประจำปี 2561 ที่ผ่านมาบัดนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ผ่านการรับ ISO 9001:2015 CERTIFIED มาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพสากล ISO 9001:2015 CERTIFIED เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพการบริการและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin