ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ทั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 มิ.ย.62

    ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เมนเบรกเกอร์ของตู้ควบคุมไฟฟ้าของอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 กำหนดเวลาตั้งแต่ 8.00 ถึง 18.00 น. ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ทั้งมหาวิทยาลัย และหากทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จสิ้นก่อนเวลาที่กำหนด ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเปิดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการต่อไป ทั้งนี้ไม่เกิน 18.00 น. ของวันเวลาดังกล่าว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ทั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 มิ.ย.62, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

About admin