ศูนย์คอมฯ เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างรายได้ ประจำปี 2554

     ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างรายได้ ประจำปี 2554 จำนวน 6 หลักสูตร ฟรี  ทุกหลักสูตร ซึ่งในภาคเรียนนี้เน้นให้ความรู้ทางด้านการนำไปใช้งานและให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้กับนักศึกษาในระหว่างเรียนหรือจะนำไปประกอบอาชีพเสริมต่างๆได้ โดยได้ระบุหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้

หลักสูตร blog แบรนด์ใหม่ สร้างงาน..บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
—————————————————————————
หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
—————————————————————————
หลักสูตร ออกแบบโลโก้-ฉลากสินค้าจากเริ่มต้นจนส่งพิมพ์
—————————————————————————
หลักสูตร เทคนิคการประกอบและติดตั้งโปรแกรมเครื่องคอมพิเตอร์
—————————————————————————
หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนรูปแบบ VDO อย่างมืออาชีพ
—————————————————————————
หลักสูตร การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
—————————————————————————
และหลักสูตรอื่นๆที่นักศึกษาเสนอ

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งรายชื่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป ได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น โทร 054-241022****

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About admin