ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับอาจารย์-บุคลากรมหาวิทยาลัยจำนวน 2 หลักสูตร

  
    
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดการอบรมให้แก่คณาจารย์-บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการใช้วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตรภายในเดือนกรกฏาคมนี้

หลักสูตรที่ 1 
– การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรที่ 2
– การจัดทำสื่อการเรียนการสอน e – Learning ด้วย Moodle

  ซึ่งเป็นหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลักสูตรนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียม External Harddisk มอบให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมและผลิตผลงานอย่างน้อย 1 วิชา รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

รอบที่ 1
ในวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2554 เวลา 9.00-16.00 น.


รอบที่ 2
ในวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2554 เวลา 9.00-16.00 น.

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 27-28 กรกฏาคม 2554
คลิกเพื่อดูรายชื่อ
————————————————————————————————–

หลักสูตรที่ 3 การประยุกต์ใช้สังคมออนไลน์ (Facebook) เพื่อพัฒนางานมหาวิทยาลัย
  
ซึ่งเป็นหลักสูตรมุ่งเน้นใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานกิจการมหาวิทยาลัย โดยจัดการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น สำหรับคณาจารย์ และสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2554 เวลา 9.00-16.00 น. สำหรับเจ้าหน้าที่
(รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น)
ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2554 เวลา 9.00-16.00 น. สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัย
(รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น)

รายละเอียดการอบรม

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 3 หลักสูตร
คลิกที่นี่

 คณาจารย์และบุคลากรท่านใดสนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมการอบรมได้ที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือโทรภายใน 6000 หรือ 054-241022 หรือ อีเมล์มายัง webmaster@lpruac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(หมายเหตุ  : บริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About admin