ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดบริการอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายจากภายนอกม.สำหรับบุคลากร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเรียนเชิญบุคคลากรของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ต้องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลสามารถติดต่อขอยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ โดยอุปกรณ์จะทำให้ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อจากที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาที่หน่วยงานผู้ให้บริการเข้าถึง โดยความเร็วขั้นต่ำคือ 128kb (สายโมเด็มโทรศัพท์ 56kb) ท่านที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มและทำการกรอกพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่งมาที่ศูนย์เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติศูนย์จะแจ้งให้ท่านมารับอุปกร์พร้อมแจ้งเงื่อนไขให้ท่านทราบต่อไป

คลิก download แบบฟอร์ม
http://www.lpru.ac.th/iso/formaircard-56.pdf

เอกสารที่ต้องแนบ**
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการยืมอุปกรณ์
แจ้งบุคคลากร มร.ลป ที่ต้องการยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ต้องชำระเงินค่าประกันความเสียหายของอุปกรณ์ จำนวน 1000 บาท
ก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการประกันอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายในระหว่างที่บุคลการยืมอุปกรณ์นั้น หลังจากท่านได้คืนอุปกรณ์ในสภาพเดิมท่าน
ก็จะได้เงินค่าประกันอุปกรณ์เชื่อมต่อ คืนตามจำนวน แจ้งให้ทราบทั่วกัน

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการได้ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

2.งานให้บริการยืม NETBOOK คอมพิวเตอร์
เพื่อให้บริการสำหรับบุคลากรในการนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และมีความคล่องตัวมากขึ้น

ขอบเขต
ให้บริการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ต้องการนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนและบุคลากรบางส่วน แต่จะให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ต้องการนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนเป็นหลัก
ขั้นตอนและเงื่อนไขในการใช้งานให้บริการยืม NETBOOK คอมพิวเตอร์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์
โทรสอบถาม ที่ 6000 ต่อ 200

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About admin