ประกาศเรียกคืนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายนอก Archive