รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านโทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร  
1) LINE Sticker Creators ก้าวสู่การเป็นนักสร้างไลน์สติ๊กเกอร์มืออาชีพ
2) การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL
3) ออกแบบโลโก้สร้างแบรนด์ให้ตนเอง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
4) การผลิตงานพรีเซ็นเตชั่นด้วยเทคนิคการตกแต่งภาพแบบ 2D to 2.5D Parallax
5) เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ
6) การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ
7) นำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation
8) การวิเคราะข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)
9) เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube
10) เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR
11) เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊คบุ๊คเบื้องต้น
12) ออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ
13) การสร้างแฟนเพจ เว็บไซต์ธุรกิจบน Facebook
14) การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Open CMS
15) การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน
16) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
17) แอนิเมชั่นการ์ตูนพื้นฐานจาก Adobe Flash
18) การสร้างแผนที่ความคิด Mind mapping creativity
19) Present งานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi
20) การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Html 5
21) การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word
22) การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย JSP เบื้องต้น
23) การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
24) การผลิตสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
25) การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
26) หลักสูตรพิ้นฐาน IoT ด้วยภาษาซี
27) หลักสูตร IoT กับการควบคุมระบบอัตโนมัติ
28) การประยุกต์ใช้โซเซียลมีเดียกับการควบคุมในระบบ IoT