ขออภัยในการลงทะเบียน เนื่องด้วยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯ เกิดเหตุขัดข้องจึงไม่สามารถใช้งานระบบลงทะเบียน ชั่วคราว

การรับสมัคร

1) สมัครด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.

2) สมัครด้วยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ และประสานงานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และโทรสาร

3) สมัครด้วยการลงทะเบียนระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือผ่าน http://lprumis.lpru.ac.th/Revenue

4)ผู้สมัครกรุณาเข้ายืนยันการลงทะเบียนก่อนวันอบรมจริง 5 วันโดยยืนยันการลงทะเบียนได้ที่เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน"

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรม

ฟรี! ค่าลงทะเบียน

ฟรี! อาหารว่าง และอาหารกลางวันตลอดการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  • ถุงผ้า/หนังสือ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม
  • เกียรติบัตร (หากเข้าร่วมครบตามจำนวนชั่วโมง)