การประกวดผลงาน “IT รักษ์โลก ครั้งที่ 7”

การประกวดผลงาน “IT รักษ์โลก ครั้งที่ 7” การประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์.ประจำปี 2560

Engage

การประกวดผลงาน “วาดภาพ IT รักษ์โลก"

การวาดภาพเกี่ยวกับการรักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกของเรา ด้วยโปรแกรม Paint Brush จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Simplicity

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดลำปางและใกล้เคียงมีความสนใจและเข้าใจในเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Plan

ผลการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และวาดภาพไอทีรักษ์โลก ครั้งที่ 7

ชื่อผลงานที่เข้าร่วมประกวดไอทีรักษ์โลกครั้งที่ 7

ข่าวสารการจัดกิจกรรม

------------------------------------------------

ดาวน์โหลด “IT รักษ์โลก ครั้งที่ 7”

ดาวน์โหลด “วาดภาพ IT รักษ์โลก ครั้งที่ 7”

------------------------------------------------
ขยายเวลา...การส่งผลงานเข้าประกวด “IT รักษ์โลก ครั้งที่ 7"


ขยายเวลาการส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560   ได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์

- 23 กุมภาพันธ์ 2560เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ผู้สมัครสามารถนำเสนอผลงานด้วยตนเอง

- 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลรอบคัดเลือกทางเว็บไซต์

- 24 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีมอบรางวัล (15.00 น.) ณ เวทีงาน ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร 054-241-022

  ผู้ประสานงาน  

  • นายภาสกร สีเหลือง
  • นายวชิระ นันตี
  • นางนิศารัตน์ วัจนสุนทร
    เบอร์โทรศัพท์    :  088-251-573-7
    e-Mail            :  webmaster@lpru.ac.th

ข่าวสารไอทีรักษ์โลก

ติดต่อ-สอบถาม

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร 054-241022 คุณ อ๋อ (นิศารัตน์)

read more

สำหรับผู้ดูแลระบบ

- เข้าสู่ระบบ