การประกวดผลงาน “IT รักษ์โลก ครั้งที่ 8”

การประกวดผลงาน “IT รักษ์โลก ครั้งที่ 8” การประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์.ประจำปี 2561

Engage

ผลงาน “เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10"

การวาดภาพเกี่ยวกับการรักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกของเรา ด้วยโปรแกรม Paint Brush จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Simplicity

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดลำปางและใกล้เคียงมีความสนใจและเข้าใจในเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Plan

ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ไอทีรักษ์โลกครั้งที่ 8


ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

ข่าวสารการจัดกิจกรรม

เวลาการส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561   ได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์

- 15 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์และดาวน์โหลดใบสมัคร

- 15 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2561
ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง

- 6 กรกฎาคม 2561
ผู้สมัครสามารถนำเสนอผลงานด้วยตนเอง

  - ดำเนินการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ

  - ประกาศผลรอบคัดเลือกทางเว็บไซต์
  

http://comcentre.lpru.ac.th/save_world/

  

https://www.facebook.com/saveworldlpru/  - พิธีมอบรางวัล (15.30 น.) ณ เวทีงาน ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์/โทรสาร 054-241-022

  ผู้ประสานงาน  

  • นายภาสกร สีเหลือง
  • นายวชิระ นันตี
  • นางสาวปรียาสุพัศ ตายัน
    เบอร์โทรศัพท์    :  088-251-573-7
    e-Mail            :  webmaster@lpru.ac.th

ข่าวสารไอทีรักษ์โลก

ติดต่อ-สอบถาม

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร 054-237399 ต่อ 6000 คุณ ปุ้ย (ปรียาสุพัศ)

read more

สำหรับผู้ดูแลระบบ

- เข้าสู่ระบบ