Category: โครงการไอทีรักษ์โลก8

14 ชื่อผลงาน กระเป๋าแชร์แมว

14 ชื่อผลงาน กระเป๋าแชร์แมว

13 ชื่อผลงาน หุ่นยนต์รถบรรทุก

ชื่อผลงาน ถังขยะรักษ์โลก ชื่อผู้ส่ง นางสาว ณัฐยา มินน์มนินท์ ความสามารถและประโยชน์ของผลงาน – เป็นโมเดลตั้งโชว์ได้ สามารถให้เด็กเล่นได้โดยเฉพาะคนที่ชอบมาในแนวนี้ซึ่งมันสามารถเป็นรถบรรทุกได้และเปลี่ยนรูปร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ มีหลอดไฟให้ความสว่างช่วยในการหนังสือได้ วัสดุที่ใช้ 1.เมาส์ 2.ตลับหมึก ประเภทที่ส่ง: นักเรียน / นักศึกษา วันที่ส่งผลงาน:  2 กรกฎาคม 2561 ผู้รับ: นางสาวปรียาสุพัศ  ตายัน

12 ชื่อผลงาน ถังขยะรักษ์โลก

12 ชื่อผลงาน ถังขยะรักษ์โลก

11 ชื่อผลงาน โต๊ะญี่ปุ่น กล่อง CD

11 ชื่อผลงาน โต๊ะญี่ปุ่น กล่อง CD

10 ชื่อผลงาน World Tree

ชื่อผลงาน World Tree ชื่อผู้ส่ง นายนิธิกร สีวิชัยลำพัน ความสามารถและประโยชน์ของผลงาน – เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอ แต่ไม่มีพื่รที่วางกระถางต้นไม้เล็กๆ มีหลอดไฟสีที่เพิ่มความสวยงามโดยใช้รีโมทโทรทัศน์ เปิด – ปิด สามารถซารต์แบตโทรศัพท์ วัสดุที่ใช้ 1.โครงเครื่องพิมพ์ ลำโพง ประเภทที่ส่ง: นักเรียน / นักศึกษา วันที่ส่งผลงาน:  2 กรกฎาคม 2561 ผู้รับ: นางสาวปรียาสุพัศ  ตายัน

09 ชื่อผลงาน เมืองจำลองอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผลงาน เมืองจำลองอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้ส่ง  นางนวรัตน์ อังศภัค ความสามารถและประโยชน์ของผลงาน เป็นโมเดลเมืองจำลองเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ – เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สะเต็มศึกษา)และ Eco School วัสดุที่ใช้ 1.จอคอมพิวเตอร์ 2.สายไฟใน CPU 3.ปุ่มแป้นพิมพ์ 4.ตลับหมึก 5.กล่องตลับหมึก 6.เมาส์ 7.แผงวงจรในจอคอมพิวเตอร์ 8.พัดลม USB ประเภทที่ส่ง: ระดับประชาชนทั่วไป วันที่ส่งผลงาน:  2 กรกฎาคม 2561 ผู้รับ: ว่าที่ ร.ต.วชิระ นันตี

08 ชื่อผลงาน ปั่นรักษ์โลก

08 ชื่อผลงาน ปั่นรักษ์โลก

07 ชื่อผลงาน เครื่องเสียงในตำนาน

07 ชื่อผลงาน เครื่องเสียงในตำนาน

06 ชื่อผลงาน ไอเดีย รักษ์โลก

ชื่อผลงาน เกวียนรักโลก ชื่อผู้ส่ง นายวินัย อินทะจันทร์ ความสามารถและประโยชน์ของผลงาน สามารถเพิ่มความเย็นในขณะเรียนหรืออ่านหนังสือได้จากพัดลม มีนาฬิกาสามารถบอกเวลา และสามารถปลุกได้ โคมไฟสามารถให้แสงสว่างในห้อง และอ่านหนังสือ มีชั้นวางของ 3 ชั้น สามารถใส่หนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ มีที่ใส่กรอบรูป และที่จดโน๊ตด้วย และสามารถนำไปตั้งโชว์ หรือประดับตกแต่ง โต็ะ ตู้ และเหมาะสมกับนักศึกษาหอพักได้ และลดขยะคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย วัสดุที่ใช้ 1.เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง สายUSB สายLAN CD/DVD พัดลม หลอดไฟ นาฬิกา วิทยุ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม สายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทที่ส่ง: ประชาชนทั่วไป วันที่ส่งผลงาน:  2 กรกฎาคม 2561 ผู้รับ: ว่าที่ ร.ต.วชิระ นันตี

05 ชื่อผลงาน เกวียนรักโลก

05 ชื่อผลงาน เกวียนรักโลก

04 ชื่อผลงาน หุ่นยนต์บังคับมือ

  ชื่อผลงาน หุ่นยนต์บังคับมือ ชื่อผู้ส่ง เด็กชายนนทพัทธ์ มนต์เมตตา ความสามารถและประโยชน์ของผลงาน ใช้ในการดันของ ฝึกทักษะการคิดแบบ Stem การทำงานเป็นระบบ วัสดุที่ใช้ 1.Lan สายไฟ ปุ่มแป้นพิมพ์ มอเตอร์ กล่องหน้าจอภายใน ตัวบังคับรีโมท ประเภทที่ส่ง: ระดับประชาชนทั่วไป วันที่ส่งผลงาน: 29 มิถุนายน 2561 ผู้รับ: ว่าที่ ร.ต.วชิระ นันตี

03 ชื่อผลงาน ชุดคาราโอเกะ

03 ชื่อผลงาน ชุดคาราโอเกะ

02 ชื่อผลงาน เด็กไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

02 ชื่อผลงาน เด็กไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

01-ชื่อผลงาน CY 100

ชื่อผลงาน CY 100